40 Places!! Activitats de BTT de 9 a 17 anys, del 2 d’agost al 16 de desembre.

40 Places!! Activitats de BTT de 9 a 17 anys, del 2 d’agost al 16 de desembre.

Condicions per a inscriure’s a les activitats infantils, proposades pel Club Ciclista Roses, que s’inicien a l’agost de 2020:

 • Les nenes i nens que vulguin realitzar les activitats extraescolars de BTT, des d’agost fins a desembre, hauran de tenir entre 9 i 17 anys.
 • Cadascun d’ells/es, hauran de tenir el pare o la mare inscrits, al Club Ciclista Roses com a socis, amb una quota única de 40 € anuals.
 • És obligatori portar l’equipament de ciclista del Club “Maillot i Culotte” i s’haurà de comprar a través del club:
 • –  . Preus- Culotte – 34 €
 • –  . Preus-  Mallot – 29 €.
 • Hauran d’estar assegurats individualment a través de la Federació de ciclisme de Catalunya
 • ·De 9 a 14 anys – 35 € anuals
 • .De 15 a 16 anys- 60 € anuals
 •  .Amb 17 anys – 104 € anuals.
 • O a través del Consell Comarcal: A l’espera de rebre pressupost del Consell Comarcal.
 • Les inscripcions s’hauran de realitzar abans del 21 de juliol de 2020, i es realitzaran a través d’un link que trobareu al web www.clubciclistaroses.com o demanant-ho per correu electrònic a clubciclistaroses@gmail.com.
 • Hi haurà un límit màxim d’inscripcions de 40 ciclistes menors de 9 a 17 anys, per a aquesta promoció. Quan es completin les 40 inscripcions, es tancaran les llistes.
 • Cadascun haurà de portar la seva bicicleta de muntanya BTT adequada i de la seva talla.
 • Els pares o les mares, no podran realitzar les activitats amb els seus fills.
 • S’haurà de signar uns documents d’acceptació de tutors cap a aquestes classes als menors representats com a tal, drets d’imatge i el que es considero.

Condiciones para inscribirse a las actividades infantiles, propuestas por el Club Ciclista Roses, que empiezan en agosto de 2020:

 • Las niñas y niños que quieran realizar las actividades extraescolares de BTT, desde agosto hasta diciembre, tendrán que tener entre 9 y 17 años.
 • Cada uno de ellos/as, tendrán que tener al padre o la madre inscritos, al Club Ciclista Roses como sócios, con una cuota única de 40 € anuales.
 • Es obligatorio llevar el equipamiento de ciclista del Club “Maillot y Culotte” y se tendrá que comprar a través del club:
 • Precios- Culotte – 34 €
 • Precios- Maillot  – 29 €.
 • Tendrán que estar asegurados individualmente a través de la Federación de ciclismo  de Cataluña
 • ·De 9 a 14 años – 35 € anuales
 • .De 15 a 16 años- 60 € anuales
 • .Con  17 años     – 104 € anuales.
 • O a través del Consell Comarcal: . A la espera de recibir presupuesto del Consell Comarcal.
 • Las inscripciones se tendrán que realizar antes del 21 de julio de 2020, y se realizarán a través de un link que encontrareis en la web www.clubciclistaroses.com o pidiéndolo por correo electrónico a clubciclistaroses@gmail.com.
 • Habrá un límite máximo de inscripciones de 40 ciclistas menores de 9 a 17 años, para esta promoción. Cuando se completen las 40 inscripciones, se cerrarán las listas.
 • Cada uno tendrá que traer su bicicleta de montaña BTT adecuada y de su talla.
 • Los padres o las madres, no podrán realizar las actividades con sus hijos.
 • Se tendrá que firmar unos documentos de aceptación de tutores hacia estas clases a los menores representados como tal, derechos de imagen y lo que se considere.